09 8584 3399

              0937 962 535

           0899 476 986 (24x7) 

           0788 696 686


GIẢI PHÁP HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Công nghệ điện toán đám mây mang lại tốc độ ưu việt và tính năng phong phú nhất trong dòng sản phẩm khai Hải quan trên thị trường Xem chi tiết

TẠI SAO CHỌN FPT.VNACCS Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Tháng 11 năm 2015. Xem chi tiết

NHỮNG ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA FPT.VNACCS Triển khai được trên nhiều mô hình khác nhau (Doanh nghiệp, Tập đoàn, Chi nhánh, Đại lý…). Xem chi tiết

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN PHẦN MỀM FPT.VNACCS Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Tháng 11 năm 2015. Xem chi tiết

FAQ

27/04/2012 5:45 CH

Làm thế nào để có được chương trình FPT.TQDT? 

Làm thế nào để có được chương trình FPT.TQDT?

Để có thể sở hữu chương trình FPT.TQDT bạn có thể tải về thông qua trang chủ http://tqdt.vicustoms.vn. Hoặc liên kết tải về dưới đây: http://tqdt.vicustoms.vn/Products/FPT.TQDT.exe

 

Để có thể sở hữu chương trình FPT.TQDT bạn có thể tải về thông qua trang chủ http://tqdt.vicustoms.vn.


Hoặc liên kết tải về dưới đây:
http://tqdt.vicustoms.vn/Products/FPT.TQDT.exe

Để chạy chương trình bạn phải cài đặt .NET FrameWork 2.0. Bạn tải về theo đường dẫn sau:
http://tqdt.vicustoms.vn/Products/NetFrameWork20.exe

Hoặc bạn có thể tải về bản 2 trong 1 theo đường dẫn sau:
http://tqdt.vicustoms.vn/Products/FPT.TQDT.Rescue.exe

0