0899 908 797

              0937 962 535

           0899 476 986 (24x7) 

           0788 696 686


GIẢI PHÁP HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Công nghệ điện toán đám mây mang lại tốc độ ưu việt và tính năng phong phú nhất trong dòng sản phẩm khai Hải quan trên thị trường Xem chi tiết

TẠI SAO CHỌN FPT.VNACCS Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Tháng 11 năm 2015. Xem chi tiết

NHỮNG ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA FPT.VNACCS Triển khai được trên nhiều mô hình khác nhau (Doanh nghiệp, Tập đoàn, Chi nhánh, Đại lý…). Xem chi tiết

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN PHẦN MỀM FPT.VNACCS Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Tháng 11 năm 2015. Xem chi tiết

Tất cả các gói dịch vụ

STT Tên gói Sản phẩm/Dịch vụ Đối tượng sử dụng Lợi ích / Sự nổi bật  Đơn giá (VNĐ)  Đặt mua
Hạng mục  Loại hợp đồng 
01 DN/01 năm  01 DN/02 năm   01 DN/03 năm 
1 VNACCS.KD
BASIC
- Doanh nghiệp hoạt động Xuất nhập khẩu loại hình Kinh Doanh, Đầu tư
- Khai Hải quan Điện tử cho loại hình Kinh doanh, Đầu tư;
- Triển khai tại doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động khai Hải quan;
- Chỉ cần mua Bản quyền 01 lần được phép cài đặt, triển khai sử dụng miễn phí trên nhiều máy;
- Dùng năm nào, trả tiền dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp năm đó;
- Dữ liệu lưu trữ tập trung tại doanh nghiệp Doanh nghiệp;
- Chương trình đã tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Khai tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Chương trình cực kỳ nhỏ gọn, dễ cài đặt và sử dụng;
- Tự động cập nhật khi có bản nâng cấp đáp ứng thay đổi nghiệp vụ Hải quan;
- Hỗ trợ vận hành 24/7 bằng nhiều hình thức: trực tuyến, điện thoại và email.
1. Licence - giấy phép sử dụng                                                         Miễn phí Đặt mua
2. Dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp      1,350,000       2,700,000        4,050,000
2 VNACCS.KD
BROKER
- Đại lý làm thủ tục Hải quan cho Doanh nghiệp hoạt động Xuất nhập khẩu loại hình Kinh doanh / Đầu tư
- Khai Hải quan điện tử cho loại hình Kinh doanh, Đầu tư;
- Triển khai theo mô hình đại lý làm thủ tục Hải quan, doanh nghiệp khai Hải quan thông qua đại lý;
- Chỉ cần mua Bản quyền 01 lần / 01 Doanh nghiệp được phép cài đặt, triển khai sử dụng miễn phí trên nhiều máy;
- Dùng năm nào, trả tiền dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp năm đó.
- Chương trình đã tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Khai tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Chương trình cực kỳ nhỏ gọn, dễ cài đặt và sử dụng;
- Tự động cập nhật khi có bản nâng cấp đáp ứng thay đổi nghiệp vụ Hải quan;
- Hỗ trợ vận hành 24/7 bằng nhiều hình thức: trực tuyến, điện thoại và email.
1. Licence - giấy phép sử dụng / 01 DN                                                         1,980,000 Đặt mua
2. Dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp
2.1 Với 01 Doanh nghiệp / 01 năm (Với số lượng Doanh nghiệp <= 20)                                                         650,000
2.2 Với 01 Doanh nghiệp / 01 năm (Với số lượng Doanh nghiệp từ 21 - 50)                                                         450,000
2.3 Với 01 Doanh nghiệp / 01 năm (Với số lượng Doanh nghiệp lớn hơn 50)                                                           250,000
3 VNACCS.KD
PACKAGE SOLUTION
- Khai Hải quan điện tử cho loại hình Kinh doanh, Đầu tư;
- Phiên bản triển khai cho mô hình doanh nghiệp lớn, DN có kim ngạch xuất nhập khẩu và số lượng tờ khai lớn;
- Xây dựng và triển khai dưới dạng 1 giải pháp quản lý tổng thể;
- Khai tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Đối với đơn vị làm Đại lý thủ tục Hải quan, dữ liệu sẽ được truyền về cho các Doanh nghiệp phục vụ Kiểm tra sau thông quan;
- Chương trình đã tích hợp chữ ký số;
- Sử dụng hạ tầng kết nối riêng;
- Tốc độ kết nối, truy cập cực nhanh;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Hỗ trợ bảo trì, vận hành miễn phí 01 năm đầu.
Liên hệ Đặt mua
4 VNACCS.SXXK
BASIC
- Khai Hải quan điện tử cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Thanh khoản cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Phiên bản triển khai cho mô hình doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động khai, thanh khoản;
- Chỉ cần mua Bản quyền 01 lần được phép cài đặt, triển khai sử dụng miễn phí trên nhiều máy;
- Dùng năm nào, trả tiền dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp năm đó.
- Dữ liệu tờ khai tập trung tại Doanh nghiệp, phục vụ công tác Thanh khoản và Kiểm tra sau thông quan.
- Khai Hải quan tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Chương trình đã tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Chương trình cực kỳ nhỏ gọn, dễ cài đặt và sử dụng;
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Tự động cập nhật khi có bản nâng cấp đáp ứng thay đổi nghiệp vụ Hải quan;
- Hỗ trợ vận hành 24/7 bằng nhiều hình thức: trực tuyến, điện thoại và email.
 1. Phần mềm khai   Đặt mua
 1.1 Licence - Giấy phép sử dụng                                                          2,500,000
 1.2 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp       2,050,000

     4,100,000

       6,150,000
 2. Thanh khoản 
 2.1 Licence - Giấy phép sử dụng                                                          3,500,000
 2.2 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp (Miễn phí năm đầu)   2,900,000       5,800,000      8,700,000
5 VNACCS.SXXK
BROKER
- Khai Hải quan điện tử cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Thanh khoản cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Phiên bản triển khai cho mô hình Đại lý làm thủ tục Hải quan, doanh nghiệp khai, thanh khoản thông qua đại lý;
- Chỉ cần mua Bản quyền 01 lần / 01 Doanh nghiệp được phép cài đặt, triển khai sử dụng miễn phí trên nhiều máy;
- Dùng năm nào, trả tiền dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp năm đó.
- Khai Hải quan tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Chương trình đã tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Chương trình cực kỳ nhỏ gọn, dễ cài đặt và sử dụng;
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Tự động cập nhật khi có bản nâng cấp đáp ứng thay đổi nghiệp vụ Hải quan;
- Hỗ trợ vận hành 24/7 bằng nhiều hình thức: trực tuyến, điện thoại và email.
1. Phần mềm khai.   Đặt mua
1.1 Licence - Giấy phép sử dụng cho 01 DN đầu.                                                         3,500,000
1.2 Licence - Giấy phép sử dụng cho mỗi Doanh nghiệp tiếp theo.                                                         0
1.3 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp cho Mỗi doanh nghiệp / 01 năm                                                         1,600,000
2. Thanh khoản 
2.1  Licence - Giấy phép sử dụng  cho 01 Doanh nghiệp đầu tiên                                                       4,300,000
2.2  Licence - Giấy phép sử dụng  cho mỗi Doanh nghiệp tiếp theo                                                      0
 2.3 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp mỗi Doanh nghiệp / 01 năm (miễn phí năm đầu tiên)                                                          2,700,000
6 VNACCS.SXXK
PACKAGE SOLUTION
- Khai điện tử cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Thanh khoản cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Phiên bản triển khai cho mô hình doanh nghiệp lớn, DN có kim ngạch xuất nhập khẩu và số lượng tờ khai lớn;
- Xây dựng và triển khai dưới dạng 1 giải pháp quản lý tổng thể;
- Khai tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Đối với đơn vị làm Đại lý thủ tục Hải quan, dữ liệu sẽ được truyền về cho các Doanh nghiệp phục vụ Kiểm tra sau thông quan.
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Sử dụng hạ tầng kết nối riêng;
- Tốc độ kết nối, truy cập cực nhanh;
- Chương trình tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Hỗ trợ bảo trì, vận hành miễn phí 01 năm đầu.
Liên hệ Đặt mua
7 VNACCS.GC
BASIC
- Khai Hải quan điện tử cho loại hình Gia công;
- Thanh khoản cho loại hình  Gia công;
- Phiên bản triển khai cho mô hình doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động khai, thanh khoản;
- Chỉ cần mua Bản quyền 01 lần được phép cài đặt, triển khai sử dụng miễn phí trên nhiều máy;
- Dùng năm nào, trả tiền dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp năm đó.
- Dữ liệu tờ khai tập trung tại Doanh nghiệp, phục vụ công tác Thanh khoản và Kiểm tra sau thông quan.
- Khai Hải quan tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Chương trình đã tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Chương trình cực kỳ nhỏ gọn, dễ cài đặt và sử dụng;
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Tự động cập nhật khi có bản nâng cấp đáp ứng thay đổi nghiệp vụ Hải quan;
- Hỗ trợ vận hành 24/7 bằng nhiều hình thức: trực tuyến, điện thoại và email.
 1. Phần mềm khai   Đặt mua
 1.1 Licence - Giấy phép sử dụng                                                          2,500,000
 1.2 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp       2,050,000       4,100,000        6,150,000
 2. Thanh khoản 
 2.1 Licence - Giấy phép sử dụng                                                          3,500,000
 2.2 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp (Miễn phí năm đầu)   2,900,000      5,800,000      8,700,000
8 VNACCS.GIA CÔNG
BROKER
- Khai Hải quan điện tử cho loại hình Gia công;
- Thanh khoản cho loại hình Gia công;
- Phiên bản triển khai cho mô hình Đại lý làm thủ tục Hải quan, doanh nghiệp khai, thanh khoản thông qua đại lý;
- Chỉ cần mua Bản quyền 01 lần / 01 Doanh nghiệp được phép cài đặt, triển khai sử dụng miễn phí trên nhiều máy;
- Dùng năm nào, trả tiền dịch vụ duy trì hỗ trợ và nâng cấp năm đó.
- Khai Hải quan tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Chương trình đã tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Chương trình cực kỳ nhỏ gọn, dễ cài đặt và sử dụng;
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Tự động cập nhật khi có bản nâng cấp đáp ứng thay đổi nghiệp vụ Hải quan;
- Hỗ trợ vận hành 24/7 bằng nhiều hình thức: trực tuyến, điện thoại và email.
1. Phần mềm khai.   Đặt mua
1.1 Licence - Giấy phép sử dụng cho 01 DN đầu.                                                         3,500,000
1.2 Licence - Giấy phép sử dụng cho mỗi Doanh nghiệp tiếp theo. 0
1.3 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp cho Mỗi doanh nghiệp / 01 năm                                                         1,600,000
2. Thanh khoản 
2.1  Licence - Giấy phép sử dụng  cho 01 Doanh nghiệp đầu tiên                                                       4,300,000
2.2  Licence - Giấy phép sử dụng  cho mỗi Doanh nghiệp tiếp theo 0
 2.3 Dịch vụ hỗ trợ, duy trì và nâng cấp mỗi Doanh nghiệp / 01 năm (miễn phí năm đầu tiên)                                                          2,700,000
9 VNACCS.GIA CÔNG
PACKAGE SOLUTION
- Khai điện tử cho loại hình Gia công;
- Thanh khoản cho loại hình Gia công;
- Phiên bản triển khai cho mô hình doanh nghiệp lớn, DN có kim ngạch xuất nhập khẩu và số lượng tờ khai lớn;
- Xây dựng và triển khai dưới dạng 1 giải pháp quản lý tổng thể;
- Khai tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Đối với đơn vị làm Đại lý thủ tục Hải quan, dữ liệu sẽ được truyền về cho các Doanh nghiệp phục vụ Kiểm tra sau thông quan.
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Sử dụng hạ tầng kết nối riêng;
- Tốc độ kết nối, truy cập cực nhanh;
- Chương trình tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Hỗ trợ bảo trì, vận hành miễn phí 01 năm đầu.
Liên hệ Đặt mua